مدل سازی اطلاعات ساختمان

 • این نوشتار بر اساس تجربیات و تفکرات شخصی نویسنده می باشد. در این نوشتار سعی گردیده به سوء تفاهم موجود در صنعت ساخت و ساز که دانستن و تسلط بر نرم افزار Revit را به نوعی تسلط بر مفهوم و پروسه BIMمی داند، بپردازد.
  01 بهمن 1397
 • مطابق با کتاب "تعامل در صنعت ساختمان"، 49 درصد از کارفرمایان، اکنون متقاضیِ استفاده از BIM در پروژه های خود هستند. درست در ورای تقاضای کارفرمایان برای BIM, چهل و هفت (47درصد ) از متخصصین در صنایع ساختمانی به علت"توانایی بالای BIM در بهبود برقراری ارتباط با مشتریان و سایرین در فرآیند طراحی و ساخت"، می خواهند از BIM استفاده کنند.
  01 بهمن 1397
 • BIM تکنولوژی دگرگون ساز و فرآیندی است که شیوه ی طراحی، تجزیه و تحلیل، ساخت و اداره پروژه های ساختمانی را تغییر داده است. BIM وسیله ای کارآمد است. در عین حال که هم اکنون نارسایی هایی وجود دارند که تلاش ها برای برطرف کردن آنها ادامه دارد، اما BIM به عنوان یک تکنولوژی، دوران نوپای خود را سپری کرده و رفته رفته نتایج ارزنده ای را برای صنعت AEC در سراسر جهان بدست می دهد.
  01 بهمن 1397
 • مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM ) یک فرایند ایجاد و مدیریت دادههاي ساختمان به صورت سه بعدي در طول توسعه آن است. یک برنامه کامپیوتري مدل سازي ساختمان، سه بعدي، زمانی واقعاً، پویا است که در آن شما بتوانید بهرهوري را در طراحی و ساخت ساختمان افزایش دهید. این فرایند منجر به تولید BIM میشود که سپس هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص مرتبط با تمام اجزاي ساختمان را به هم مرتبط میکند.
  30 دی 1397
 • به طور کلی BIM به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوطه ، اجزا مدل سازی سه بعدی ، با ویژگی خاص اضافه می نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن ، آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد
  30 دی 1397
 • همه شما حتما با موضوعBIM و کاربرد آن در صنعت ساختمان آشنا هستید. اخیرا یادداشتی ارjbknowledge میخواندم که در آن آمده بیم یکی از ترند های برتر صنعت ساختمان در سال 2017 در دنیا بوده است به همین مناسبت لازم دیدم در این یادداشت که بخشی از آن ترجمه شده از این گزارش و بخشی دیگر ترجمه از این مقاله استبه تحلیلی در خصوص اینکه چگونهBIM صنعت ساختمان را متحول کرد
  30 دی 1397